Zájmové kroužky

Ve školním roce povedou vyučující zájmové útvary, které bude možno podle zájmu dětí a vedoucích kroužků průběžně doplňovat. I v letošním školním roce bude účast v kroužku dětmi hrazena. Vybrané prostředky budou použity na mzdy a na režii (materiál, energie). Činnost zájmových kroužků bude zahájena na začátku října 2018 a ukončena k 31. květnu 2019. 

Co vyžadovat od závazně přihlášených dětí:

1) písemnou přihlášku potvrzenou rodiči a nejméně pololetní docházku
2) zaplacení platby v hotovosti nejpozději do konce října vedoucímu kroužku, který vybranou hotovost předá ředitelce školy spolu se seznamem přihlášených žáků.
 pravidelnou účast v kroužku
3) kázeň a plnění pokynů vedoucího kroužku
v případě odhlášení žák přijde a osobně oznámí odhlášení z kroužku vedoucímu kroužku a v kanceláři vedení školy

PŘEHLED KROUŽKŮ 2018-19

Název kroužku

Vedoucí

Termín konání

Cena

   Sportovní kroužek         

Pavlína DOBEŠOVÁ

Úterý

700,- Kč / rok

1. - 3. ročník

 

13.40 - 14.40

 

Keramický kroužek

Milada DUBSKÁ

Pondělí

1700,-/rok

 

 

13.30 - 15.00

 

Keramický kroužek

Milada DUBSKÁ

Úterý

1700,-/rok

 

 

13.30 - 15.00

 

Keramický kroužek

Milada DUBSKÁ

Středa

1700,-/rok

 

 

13.30 - 15.00

 

Keramický kroužek

Milada DUBSKÁ

Čtvrtek

1700,-/rok

 

13.30 - 15.00

 

Hra na zobcovou flétnu

Iveta BEDNÁŘOVÁ

Pondělí

700,- / rok

Začátečníci

12.45 - 13.30

Hra na zobcovou flétnu

Iveta BEDNÁŘOVÁ

Pondělí

700,- / rok

Pokročilí

13.30 - 14.15

Florbal

Marek ANTOLÍK

Středa

700,-/ rok

3. - 6. ročník

 

13.40 - 14.40

 

Francouzština, zač.

Klára BUŇKOVÁ

Dle domluvy

1000,-/ rok

Žáci 2. stupně

 

 

 

Fotbal

Michaela

Středa

700,-/ rok

1. - 5. roč

KECHNEROVÁ

15.00 - 16.00

 

 

 

Max. počet 20

 

 

 

Začíná od 17. 10. 18

 

Softball - Baseball

p. BOLCHA

Pondělí

700,-/ rok

2. - 9. ročník

 

15.30 - 16.30

 

 

 

 

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace

Motto: Škola by měla být místem radostné tvůrčí práce, kterou se od sebe děti a dospělí učí, a tak se vzájemně obohacují