FZŠ České Mládeže 230/2 | Hlavní stránka

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ČESKÉ MLÁDEŽE 230/2
ÚSTÍ NAD LABEM

Vítáme Vás na oficiálních stránkách naší školy

Motto: Škola by měla být místem radostné tvůrčí práce, kterou se od sebe děti a dospělí učí a tak se vzájemně obohacují.

slider image slider image

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017 – 2018

Zápis dětí na všech ústeckých školách se bude konat dne 11. 4. 2017 od 13.00 do 18.00 hodin. K zápisu se dostavte s vytištěnou žádostí o p

 • 24. 02. 2017
 • Petra Holasová

Basketbalový turnaj

Naši chlapci v úterý 21.2.2017 s přehledem postoupili do okresního finále v basketbalu. GRATULACE!

 • 22. 02. 2017
 • Petra Holasová

Zahraniční kurz výuky metodou CLIL proběhl na Maltě s naší účastí

Naše škola získala v letošním roce grant v programu ERASMUS+, klíčová akce Vzdělávací mobility jednotlivců. Díky tomuto projektu, který j

 • 21. 02. 2017
 • Petra Holasová

Návštěva školy

Vážení rodiče, protože se množí dotazy na to, jestli máme Den otevřených dveří, sdělujeme Vám, že ten proběhl již v prosinci 2016. Pokud má ale někdo zájem o prohlídku školy, o informace, případně chce nahlédnout do výuky, stačí domluvit se s ředitelkou nebo její zástupkyní, rády se s Vámi domluvíme na společném setkání ve škole.

Ve středu 22.2.2017 je SBĚR.

Akce školy najdete zde:

Projekty naší školy

 • Projekt MŠMT - výzva č. 56
 • Projekt MŠMT  - výzva č. 57
 • ERASMUS+    BIG ISSUES IN SMALL HANDS
 • DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE  
 • Umíme žít spolu 
 • Projekt „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ 
 • Djo-Deutsche Jugend in Europa a Mezinárodní dny duchů a strašidel 
 • Projekt „Cizí jazyky pro život“ – rodilí mluvčí angličtiny a německého jazyka 
 • Understanding and celebrating European Folklore
 • Comenius - UNIFYING CULTURES THROUGH THE INTERNATIONAL LANGUAGE OF FAIRY TALES
 • Adopce policií ČR
 • Life in castles
 • Projekt MŠMT - Tvořivým učením k aktivnímu čtení s porozuměním, k probuzení zájmu o literaturu
 • Projekt Tvořivá škola
 • E - twinning projekt
 • Otevřená škola
 • Projekt  Respektující  žákovský  parlament
 • Projekt Happysnack - školní dotované programy
 • Ovoce do škol
 • Projekt OPVK - Peníze do škol
 • Dobrá volba 
 • Extra třída

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016 – 2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017. Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:  27. 2. - 5. 3. 2017

 • velikonoční prázdniny -             13. – 14.4.2017
 • Ukončení školního roku 2016/2017 – 30.6.2017
 • Zahájení školního roku 2017/2018 –   4.9.2017

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd školního roku 2017 – 2018 proběhne v úterý 11. dubna 2017, 13:00 - 18:00. Přednostně budou přijímány děti ze spádového obvodu školy – viz Obecně závazná vyhláška o stanovení školských obvodů, ke stažení zde.


Termíny zápisů do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2017/2018

MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017.

Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona. MŠMT do konce listopadu 2016 zveřejní podrobnou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1.1.2017): Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 36 odst. 4 školského zákona původní slova „15. ledna do 15. února“ nahrazují slovy „1. dubna do 30. dubna“.) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 37 odst. 1 školského zákona zrušují slova „po dovršení šestého roku věku“ a slova „do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku“ se nahrazují slovy „v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4“).

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.  Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 školského zákona. Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním vzdělávání).  
Školní družina

  Školní družina je součástí FZŠ. Má své vlastní prostory, šatnu a samostatný vchod. K dispozici máme školní hřiště, dětské hřiště, tělocvičnu a aulu ke společným akcím. K vycházkám využíváme parky a hřiště v okolí školy.

Personální zajištění

1. oddělení       Monika Ladányiová
2. oddělení       Lenka Vopálenská
3. oddělení       Lucie Vekrbauerová
4. oddělení       Ina Machová-Moudrá
5. oddělení       Iva Blažková

Příspěvek ve výši 700,-Kč na pololetí je vybírán v sekretariátu školy. Kontakty školní družina :  +420 475 209 141, mobil +420 606 794 375

Školní družina je otevřena každý všední den:

 •  6.00 - 9.00      11.40 - 17.00 Pondělí
 • 6.00 - 8.00      11.40 - 17.00 Úterý
 • 6.00 - 10.00     11.40 - 17.00 Středa
 • 6.00 - 8.00      11.40 - 17.00 Čtvrtek
 • 6.00 - 9.00      11.40 - 17.00 Pátek

ŠKOLNÍ JÍDELNA

PLACENÍ OBĚDŮ NA NOVÝ MĚSÍC

Vždy poslední dva dny v měsíci tak jak jdou děti do školy. V době prázdnin a ředitelského volna je škola zavřená.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Den předem, první den nemoci si můžete oběd vyzvednout od 11.15 hod. do 14.00 hod.

Odhlašovat můžete od 6.30 do 14.30 hod.:

 • - Osobně u ved. ŠJ
 • - Tel. č.: 47 521 12 73 – nechte telefon dlouho vyzvánět
 • - Mobil : 727 872 081 – pokud se nedovoláte, napište krátkou SMS
 • - Email : tousovapetra@seznam.cz

Odhlášku na další den posílejte do 14.30 hod. po této hodině již nemohu oběd odhlásit.

Naše školní jídelna obdržela hodnocení skladby jídelníčku v rámci projektu zdravá školní jídelna. Podívejte se zde.

ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Provozní doba kanceláře stravovny a placení obědů:

 • - denně   7.30 – 9.00 hod. a 14.00 – 14.30 hod.
 • - předposlední den v měsíci  7.00 – 10.00 hod. a 12.00 – 15.00 hod.
 • - poslední den v měsíci  7.00 – 10.00 hod. a 12.00 – 16.00 hod.

Ceny obědů:

 • - 6 - 10 let  18,00 Kč
 • - 11 - 14 let  20,00 Kč
 • - 15  a více let  22,00 Kč
 • - cizí strávníci  47,00 Kč

Pracovní doba školní kuchyně:  6.30 - 15.00 hodin

Výdej oběda ve školní jídelně:

 • 11.15 - 11.45 hodin – pro cizí strávníky
 • 11.45 - 14.00 hodin – pro děti a zaměstnance školy

Podmínky:

 1. Každý strávník je povinen se přihlásit nebo odhlásit 24 hodin předem.
 2. Obědy se platí: 
  • a) v hotovosti: Strávník si kupuje obědy na celý měsíc, a to vždy poslední dva dny před začátkem nového měsíce. Za odhlášené obědy se peníze převádí do dalšího měsíce. Pouze v prosinci a v červnu se vrací hotovost.
  • b) inkasem: Strávník po zřízení inkasa a zaplacení jistiny má obědy přihlášené a nechtěné obědy musí včas odhlásit.
 3. Odhlašování obědů:
  • Žáci mají nárok první den nemoci odebrat si stravu a obědy následně odhlásit
 4. V případě neodebrání nebo včasného neodhlášení stravy se finanční náhrada neposkytuje.
 5. Oběd se mimo jídelnu nevydává, výjimkou je pouze první den onemocnění strávníka. (Tento bod se nevztahuje na cizí strávníky, kteří si mohou stravu odnášet v jídlonosiči.)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

Novou informaci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU - JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA ke stažení zde.

Informace o přijímacím řízení na SŠ v roce 2016/2017 najdete ke stažení zde.