FZŠ České Mládeže 230/2 | Hlavní stránka

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ČESKÉ MLÁDEŽE 230/2
ÚSTÍ NAD LABEM

Vítáme Vás na oficiálních stránkách naší školy

Motto: Škola by měla být místem radostné tvůrčí práce, kterou se od sebe děti a dospělí učí a tak se vzájemně obohacují.

slider image slider image

 • 18. 12. 2018
 • Petra Holasová

 • 18. 12. 2018
 • Petra Holasová

 • 23. 11. 2018
 • Petra Holasová

ŘEDITELSKÉ VOLNO 3. 1. a 4. 1. 2019

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji z provozních důvodů ŘEDITELSKÉ VOLNO na dny 3. 1. a 4. 1. 2019.
Volné dny se budou týkat školní výuky, provozu školní družiny a výdejny stravy.
Mgr. Petra Holasová
ředitelka školy

Školní mléko – předplacené karty

Původní karty z loňského roku budou mít ukončenou platnost 30. 11. 2018.
Starou kartu již nenabíjejte.
Do listopadu vyčerpejte kredit, nebo si ho převeďte na novou kartu.
Pokud jste starou kartu ztratili, zapomněli heslo nebo číslo obraťte se na vedoucí školní jídelny
p. Toušovou
Email: tousovapetra@seznam.cz
Tel.: 727 872 081

Akce školy najdete zde:

KALENDÁŘ AKCÍ

Projekty naší školy


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018 – 2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 11. 3. - 17. 3. 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29.června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.


Zápis do 1. tříd

Termíny zápisů do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí na všech ústeckých školách se bude konat v dubnu 2019 od 13.00 do 18.00 hodin. K zápisu se dostavte s vytištěnou žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci, kterou můžete získat třemi způsoby:

  A) Na internetové adrese http://zapiszs.usti-nad-labem.cz elektronickým vyplněním žádosti kdykoliv v průběhu měsíce března.
  B) Na FZŠ České mládeže 230/2, Ústí nad Labem.
  C) Na Odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 1. patro, kancelář č. 215, tel.: 475 271 243, 475 271 361.

Důležité informace:

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat. Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na ZŠ, sledujte aktuální informace na těch ZŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

Ručnímu vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, dbejte na čitelnost. Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

Nastavení internetového prohlížeče:

Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 8 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče

Přijďte k zápisu s dítětem a doložte následující doklady:

 • • vytištěnou žádost o přijetí dítěte podepsanou oběma zákonnými zástupci
 • • platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • • rodný list dítěte
 • • průkaz pojištěnce dítěte

Přednost při přijímání k základnímu vzdělávání mají žáci s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu. Školský obvod FZŠ České mládeže, Ústí nad Labem:
Ulice: Balbínova, Berní, Brněnská, Cestička, Černá cesta, České mládeže, Hrbovická, Kolonie K. Čapka, Koněvova, Masarykova (od ulice Petschova po ulici Šaldova a od křižovatky ulice Pařížská a Brněnská po ulici Revoluční), Mendělejevova, Městské sady, Mezidomí, Moskevská, Na Drahách, Na Okraji, Na Popluží, Na Spálence (od křižovatky s ulicí na Drahách po ulici U koupaliště), Na Vlnovce, Palachova (Od křižovatky s ulicí České mládeže po ulici Moskevskou), Panská, Pasteurova, Pětidomí, Prokopa Diviše, Resslova, Revoluční (od ulice Zámečnická po křižovatku s ulicí Masarykova), Růžový palouček, Sadová, Solvayova, Stará (od křižovatky s ulicí Koněvova po ulici Masarykova), Šaldova, Špitálské náměstí, Thomayerova, Tovární, U České besedy, U Divadla, U Chemičky, U Koupaliště, U Městských domů, U Nemocnice, U Panského dvora, U skladiště, Vaníčkova;

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, učiníte tak dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Vytištěnou žádost podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte je nutné doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Podrobnější informace naleznete na webové adrese: http://zapiszs.usti-nad-labem.cz
Mgr. Bc. Vlasta Rytířová
ředitelka školy
Školní družina

Školní družina je součástí FZŠ. Má své vlastní prostory, šatnu a samostatný vchod. K dispozici máme školní hřiště, dětské hřiště, tělocvičnu a aulu ke společným akcím. K vycházkám využíváme parky a hřiště v okolí školy.

Personální zajištění

1. oddělení - Lenka Vopálenská
2. oddělení - Mgr. Adéla Kopecká
3. oddělení - Ingrid Moudrá Machová
4. oddělení - Lucie Eckertová
5. oddělení - Iva Blažková

Příspěvek ve výši 750,-Kč na pololetí je vybírán v sekretariátu školy nebo lze také platit převodem na účet.
Číslo účtu: 105 035 680/0300

Variabilní symbol: 11111

Částka: 750,-Kč

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu.

Kontakty školní družina : +420 475 209 141, mobil +420 606 794 375

Školní družina je otevřena každý všední den:

 •  6.00 - 8.00    10.40 - 17.00 Pondělí
 • 6.00 - 8.00     10.40 - 17.00 Úterý
 • 6.00 - 9.00     11.40 - 17.00 Středa
 • 6.00 - 8.00     10.40 - 17.00 Čtvrtek
 • 6.00 - 8.00     10.40 - 17.00 Pátek

ŠKOLNÍ JÍDELNA

PLACENÍ OBĚDŮ NA NOVÝ MĚSÍC

Vždy poslední dva dny v měsíci tak jak jdou děti do školy. V době prázdnin a ředitelského volna je škola zavřená. Aktuální informace najdete vždy v sekci NÁSTĚNKA.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Den předem, první den nemoci si můžete oběd vyzvednout od 11.15 hod. do 14.00 hod.

Odhlašovat můžete od 6.30 do 14.30 hod.:

- Osobně u ved. ŠJ
- Tel. č.: 47 521 12 73 – nechte telefon dlouho vyzvánět
- Mobil : 727 872 081 – pokud se nedovoláte, napište krátkou SMS
- Email : tousovapetra@seznam.cz

Odhlášku na další den posílejte do 14.30 hod., po této hodině již nemohu oběd odhlásit. Z důvodu poruchy najdete JÍDELNÍ LÍSTEK dočasně v sekci AKTUALITY.

Jídelní lístek
ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Provozní doba kanceláře stravovny a placení obědů:

- denně 7.30 – 9.00 hod. a 14.00 – 14.30 hod.
- předposlední den v měsíci 7.00 – 10.00 hod. a 12.00 – 15.00 hod.
- poslední den v měsíci 7.00 – 10.00 hod. a 12.00 – 16.00 hod.

Ceny obědů:

- 7 - 10 let 20,00 Kč
- 11 - 14 let 22,00 Kč
- 15 let 24,00 Kč
- Zaměstnanci 24,00 Kč
- Cizí strávníci - Zdravotní škola 27,00 Kč
- Cizí strávníci 52,00 Kč

Pracovní doba školní kuchyně: 6.30 - 15.00 hodin

Výdej oběda ve školní jídelně:

  11.15 - 11.45 hodin – pro cizí strávníky
  11.45 - 14.00 hodin – pro děti a zaměstnance školy

Podmínky:

1) Každý strávník je povinen se přihlásit nebo odhlásit 24 hodin předem.
2) Obědy se platí:
  a) v hotovosti: Strávník si kupuje obědy na celý měsíc, a to vždy poslední dva dny před začátkem nového měsíce. Za odhlášené obědy se peníze převádí do dalšího měsíce. Pouze v prosinci a v červnu se vrací hotovost.
  b) inkasem: Strávník po zřízení inkasa a zaplacení jistiny má obědy přihlášené a nechtěné obědy musí včas odhlásit.
3) Odhlašování obědů:
  Žáci mají nárok první den nemoci odebrat si stravu a obědy následně odhlásit
4) V případě neodebrání nebo včasného neodhlášení stravy se finanční náhrada neposkytuje.
5) Oběd se mimo jídelnu nevydává, výjimkou je pouze první den onemocnění strávníka. (Tento bod se nevztahuje na cizí strávníky, kteří si mohou stravu odnášet v jídlonosiči.)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU - JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA ke stažení zde.

Informace o přijímacím řízení na SŠ v roce 2018/2019 najdete ke stažení zde.