V letošním školním roce školu navštěvuje 480 žáků a učí zde 32 pedagogů za pomoci 5 asistentů pedagoga. Na I. stupni pracuje 12 tříd, na II. stupni 8 tříd, všichni žáci se učí podle Školního vzdělávacího program pro základní vzdělávání Tvořivá škola. 

Snažíme se neustále vylepšovat podmínky pro vyučování i pro pobyt dětí ve školní družině. Za podpory Magistrátu města Ústí nad Labem byla postupně zrekonstruována školní družina, školní jídelna, sociální zařízení, zázemí školní tělocvičny, suterénní šatní prostory a multimediální učebna. Nemalé prostředky byly vynaloženy i na úpravu podlahových krytin, osvětlení a rekonstrukci oken.

V rámci projektu EU OPVK „Peníze do škol“ jsme vybavili všechny učebny počítači, dataprojektory a novými tabulemi. Podporujeme mimoškolní zájmovou činnost dětí a každoročně na začátku školního roku dětem nabízíme škálu zájmových kroužků, např. sportovní, florbal, hru na zobcovou flétnu a keramický kroužek. Mnoho dalších kroužků zajišťují externí organizace. 

Od roku 2004 se úspěšně zapojujeme do mezinárodních projektů Comenius a Erasmus+, abychom co nejvíce podpořili motivaci žáků pro výuku cizích jazyků. Naši učitelé i žáci vyjíždějí do zahraničí a i my pravidelně hostíme zahraniční učitele a žáky. Ve školním roce 2014/2015 vyučovala na naší škole angličtinu také rodilá mluvčí, od školního roku 2015/2016 učí rodilá mluvčí ruský jazyk.

Kvalitu výuky se snažíme zvýšit také tím, že realizujeme projekty vyhlášené MŠMT, například „Tvořivým učením k aktivnímu čtení s porozuměním, k probuzení zájmu o literaturu“, díky kterému jsme vybavili anglickou knihovnu, nebo projekt „Umíme se žít spolu“ v rámci rozvojového programu Podpora implementace Etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Ve školním roce 2015/2016 jsme se úspěšně zapojili do výzvy č. 56 vyhlášené MŠMT zamřené na výjezd žáků do Anglie spojený s jazykovým kurzem, výjezd 1 vyučující na jazykový kurz na Maltu a čtenářské dílny. Zároveň jsme byli úspěšní ve výzvě č. 57 vyhlášené MŠMT zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků 2. stupně.

Díky projektu EU OPVK „Model respektujícího žákovského parlamentu“ jsme nejen zkvalitnili práci našeho školního parlamentu, ale také jsme se stali Regionálním konzultačním centrem pro žákovské parlamenty. 

Již řadu let jsme jedním z partnerů Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, pro kterou zajišťujeme průběžnou, souvislou, klinickou i asistenční pedagogickou praxi. Někteří naši pedagogové působí i jako externí pracovníci na PF UJEP. 

Od školního roku 2000 - 2001 je naše škola zapojena do dalšího vzdělávání učitelů realizací seminářů s názvem Tvořivá škola. Semináře se uskutečňují v několika cyklech zaměřených na formy činnostního učení a jeho aplikací do hodin matematiky, českého jazyka a čtení, prvouky, přírodovědy a vlastivědy v jednotlivých ročnících. Seminářů se zúčastňuje každým rokem mnoho učitelů nejen z Ústí nad Labem, ale i z širokého okolí.

 

 

Historie školy

Budova školy se začala stavět v dubnu roku 1912 a slavnostně byla otevřena 4.10.1913 jako státní reálná škola. V tomto roce navštěvovalo školu 404 žáků. V prvním roce okupace klesl počet na 305 studentů a po dobu II. světové války zde podle německého vzoru působila Střední chlapecká škola. Od 6.9.1945 bylo v této budově umístěno Gymnázium a od září 1954 byla v této budově Vyšší pedagogická škola a zároveň i několik tříd základní školy až do roku 1961.
 Od školního roku 1961 – 62 byla v celé budově zahájena výuka Základní školy při Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem.

Zaměstnanci školy ve školním roce 2018 - 2019

VEDENÍ:
Mgr. Bc. Petra Holasová, ředitelka školy
Ing. Naděžda Myšková, statutární zástupce ředitelky
Mgr. Markéta Škachová, zástupce ředitelky


VÝCHOVNÝ PORADCE:
Mgr. Věra Němcová


AMBULANTNÍ NÁPRAVA SPU:
Mgr. Andrea Mariášová


PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ:
I. stupeň - Mgr. Pavlína Stárková
II. stupeň - Mgr. Jana Šindelářová


KOORDINÁTOR A METODIK ICT:
Ing. Naděžda Myšková


KOORDINÁTOR ŠVP:
Mgr. Petra Holasová
Dagmar Svobodová


Vychovatelky školní družiny:
Lenka Vopálenská – vedoucí vychovatelka
Ivana Blažková
Adéla Kopecká

Tereza Erbanová
Lucie Eckertová
Ingrid Moudrá Machová

Petra Ratajová

 Školní klub

Alena Šindelářová

Romana Deutschová


Technicko – hospodářští pracovníci:


Jarmila Göndörová - administrativní pracovnice 
Petra Toušová - vedoucí školní jídelny
Kateřina Váňová - účetní, mzdová účetní 
Vladimír Hlaváček - školník
Lenka Kryštofová - kuchařka
Iveta Čápová - kuchařka
Michaela Kechnerová - pomocná kuchařka
Monika Šímová - pomocná kuchařka
Dagmar Nováková - pomocná kuchařka
Erika Balážová - uklízečka 
Lenka Povejšilová - uklízečka 
Dana Fryčová - uklízečka 
Radka Marešová - uklízečka
Blanka Hnutová - uklízečka
                      - vrátný

          I. stupeň:

I.A Mgr. Pavlína Stárková
I.B Mgr. Andrea Mariášová 
Ingrid Moudrá Machová - asistentka pedagoga 
II.A Mgr. Milada Dubská
II.B Mgr. Yvona Langpaulová
III.A Mgr. Iveta Bednářová 
Petra Ratajová - asistentka pedagoga 
III.B Mgr. Zlata Lukášová 
IV.A Mgr. Zdeňka Havlisová
Iva Blažková - asistentka pedagoga 
IV.B Dagmar Svobodová
IV.C Mgr. Jana Staňková
V.A Mgr. Pavlína Dobešová
V.B Mgr. Iva Žohová
V.C Mgr. Marcela Burešová

II. stupeň:


VI.A Mgr. Věra Němcová
     (zastupující třídní uč.: Mgr. Martina Chocholoušová)
VI.B Mgr. Michaela Hanykýřová 
     (zastupující třídní uč.: Mgr. Věra Němcová)
VII.A Mgr. Jana Šindelářová
     (zastupující třídní uč.: Mgr. Petra Kaucká) 
VII.B Mgr. Jana Míčková
     (zastupující třídní uč.: Mgr. Jana Šindelářová)
Zuzana Studenovská, asistentka pedagoga
VIII.A Ing. Kateřina Kandlová 
     (zastupující třídní uč.: Mgr. Daniela Nechanická)
     Gabriela Padbergová - asistentka pedagoga 
VIII.B Mgr. Andrea Schořová 
     (zastupující třídní uč.: Mgr. Věra Kramperová)
IX.A Mgr. Marek Antolík 
     (zastupující třídní uč. : Mgr. Klára Buňková )
IX.B Mgr. Angela Pelikánová 
     (zastupující třídní uč. : Mgr. Věra Němcová )

Netřídní učitelé:


Mgr. Richard Matiašek
Mgr. Daniela Nechanická 
Mgr. Ludmila Larionová 
Mgr. Věra Kramperová 
Mgr. Markéta Škachová
Ing. Naděžda Myšková 
Mgr. Klára Buňková
Mgr. Tereza Štolbová 
Mgr. Petra Kaucká
Mgr. Eva Nováková

Konzultační hodiny pedagogů II. stupně                                              

 

 2018 - 2019

 

třída

jméno

den

od - do

kde

6.A

Mgr. V. Němcová

Po, Čt

Po 13.15-14.00

Čt 8.30-9.15

Kab. Čj

6.B

Mgr. M. Hanykýřová

Úterý

12.50 - 13.35

Kab. cizích jazyků II.

7.A

Mgr. J. Šindelářová

Pondělí

14.40 - 15.25

Kab. Ze

7.B

Mgr. J. Míčková

Pondělí

12.50 - 13.35

Kab. Fy a cizích jazyků I.

8.A

Mgr. K. Kandlová

Úterý

14.10 - 14.45

Kab. Ma

8.B

Mgr. A.Schořová

Pondělí

12.50 - 13.35

Kab. Fy

9.A

Mgr. M. Antolík

Čtvrtek

12.50 - 13.35

Kab. Ze

9.B

Mgr. A. Pelikánová

Pondělí

12.50 -13.35

Kab. Př

 

Mgr. K.Buňková

Pondělí

14.00 - 14.45

Kab. cizích jazyků II.

 

Mgr. D.Nechanická

Středa

9.00 - 9.40

Kab. Fy a cizích jazyků I.

 

Mgr. Eva Nováková

Čtvrtek

13.35 - 14.15

Kab. Vt

 

Mgr. V.Kramperová

Středa

13.50 - 13.35

Kab. Ma

 

Mgr. Chocholoušová

Pátek

14.00 - 15.00

Kab. Čj

 

Mgr.R.Matiašek

Středa

13.00 - 13.35

Kab. Př

 

Mgr. P.Kaucká

Úterý

12.50 - 13.35

Kab. Čj

 

Mgr. T. Štolbová

Pondělí

11.55 - 12.40

Kab. cizích jazyků II.

 

Mgr. L.Larionová

Středa

12.50 - 13.35

Kab. Vt

SEZNAM EMAILŮ NA UČITELE:

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na naší škole byl v roce 2007 založen žákovský parlament. Informace o činnosti našeho školního parlamentu najdete na vlastních webových stránkách  zde. Do něj  jsou zvoleni vždy dva zástupci tříd 4. - 9. ročníků.  

Žáci se scházejí pravidelně 2x za měsíc, dle potřeb častěji.

Náš školní parlament dlouhodobě spolupracuje s centrem ŠKOLA PRO DEMOKRACII, je asociován s CEDU.

 

Naše škola působí jako „Konzultační centrum Škola pro demokracii“. Pro zájemce pořádáme u nás ve škole společná setkání parlamentů, kde nabízíme ukázky zasedání a přípravy projektů, prezentace akcí a workshopy.

 

Školní parlament vede Mgr. Věra Němcová a Mgr. Jana Míčková.

Školská rada byla zřízena dne 1. 9. 2005 Usnesením Rady města Ústí nad Labem a vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Složení školské rady na další volební období:

Zástupce zřizovatele: Mgr. Martin Krsek, Olga Bačinová

Zástupci rodičů: Ing. Ota Hrbáček, Alena Hájková

Zástupci pedagogů: Mgr. Andrea Mariášová, Mgr. Marek Antolík

 

Jednací řád školské rady

Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, zřízené usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 748/08 ze dne 11. 12. 2008.

Čl. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Čl. 2 Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává předseda školské rady. Zasedání školské rady je neveřejné, pokud školská rada nestanoví v jednotlivých případech jinak. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy.

Čl. 3 Program jednání navrhuje předseda rady školy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dále z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy nebo zřizovatele školy. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady.

Čl. 4 Školská rada má 6 členů, je způsobilá jednat při přítomnosti 4 členů. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování výroční zprávy školy, školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, v ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. O předložených návrzích hlasují členové školské rady aklamací, návrh na tajné hlasování musí být schválen nadpoloviční většinou všech členů školské rady. Hlasování je právo člena školské rady, nikoliv povinnost.

Čl. 5 O jednání školské rady se pořizuje zápis, jehož součástí je i usnesení. Zápis vyhotovuje předseda školské rady nebo jiný školskou radou pověřený zapisovatel do 7 kalendářních dnů po skončení jednání školské rady. O námitkách člena školské rady proti zápisu se rozhodne na nejbližším jednání školské rady. Zápis bude elektronicky rozeslán všem členům školské rady a řediteli školy.

Čl. 6 Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 7 Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 3. 2. 2009. V Ústí nad Labem dne 3. 2. 2009

 

Strana 1 z 2

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace

Motto: Škola by měla být místem radostné tvůrčí práce, kterou se od sebe děti a dospělí učí, a tak se vzájemně obohacují