PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V OBORECH VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU - JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA ke stažení zde.

Informace o přijímacím řízení na SŠ v roce 2018/2019 najdete ke stažení zde.

 

Zápis do 1. tříd

Termíny zápisů do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí na všech ústeckých školách se bude konat 9.4.2019 od 13.00 do 18.00 hodin. K zápisu se dostavte s vytištěnou žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podepsanou oběma zákonnými zástupci, kterou můžete získat třemi způsoby:

A) Na internetové adrese http://zapiszs.usti-nad-labem.czelektronickým vyplněním žádosti kdykoliv v průběhu měsíce března.
B) Na FZŠ České mládeže 230/2, Ústí nad Labem.
C) Na Odboru městských organizací a školství Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 1. patro, kancelář č. 215, tel.: 475 271 243, 475 271 361.

Důležité informace:

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat. Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na ZŠ, sledujte aktuální informace na těch ZŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

Ručnímu vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, dbejte na čitelnost. Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

Nastavení internetového prohlížeče:

Pro bezproblémové vydání a tisk žádosti, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 8 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý Javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče

Přijďte k zápisu s dítětem a doložte následující doklady:

 • • vytištěnou žádost o přijetí dítěte podepsanou oběma zákonnými zástupci
 • • platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • • rodný list dítěte
 • • průkaz pojištěnce dítěte

Přednost při přijímání k základnímu vzdělávání mají žáci s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu. Školský obvod FZŠ České mládeže, Ústí nad Labem:
Ulice: Balbínova, Berní, Brněnská, Cestička, Černá cesta, České mládeže, Hrbovická, Kolonie K. Čapka, Koněvova, Masarykova (od ulice Petschova po ulici Šaldova a od křižovatky ulice Pařížská a Brněnská po ulici Revoluční), Mendělejevova, Městské sady, Mezidomí, Moskevská, Na Drahách, Na Okraji, Na Popluží, Na Spálence (od křižovatky s ulicí na Drahách po ulici U koupaliště), Na Vlnovce, Palachova (Od křižovatky s ulicí České mládeže po ulici Moskevskou), Panská, Pasteurova, Pětidomí, Prokopa Diviše, Resslova, Revoluční (od ulice Zámečnická po křižovatku s ulicí Masarykova), Růžový palouček, Sadová, Solvayova, Stará (od křižovatky s ulicí Koněvova po ulici Masarykova), Šaldova, Špitálské náměstí, Thomayerova, Tovární, U České besedy, U Divadla, U Chemičky, U Koupaliště, U Městských domů, U Nemocnice, U Panského dvora, U skladiště, Vaníčkova;

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, učiníte tak dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Vytištěnou žádost podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte je nutné doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Podrobnější informace naleznete na webové adrese: http://zapiszs.usti-nad-labem.cz


Mgr. Bc. Petra Holasová
ředitelka školy

 

PLACENÍ OBĚDŮ NA NOVÝ MĚSÍC

Vždy poslední dva dny v měsíci, tak, jak jdou děti do školy. V době prázdnin a ředitelského volna je jídelna zavřená.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Vždy den předem, první den nemoci si můžete oběd vyzvednout od 11.15 do 14.00 hod.

Odhlašovat můžete od 6.30 do 14.30 hod.:

- Osobně u vedoucí ŠJ
- Tel. č.: 47 521 12 73 – nechte telefon dlouho vyzvánět
- Mobil : 727 872 081 – pokud se nedovoláte, napište krátkou SMS
- Email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odhlášku na další den posílejte do 14.30 hod., po této hodině již nemůžeme oběd odhlásit.

 

ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Provozní doba kanceláře stravovny a placení obědů:

- denně 7.30 – 9.00 hod a 14.00 – 14.30 hod
- předposlední den v měsíci 7.00 – 10.00 hod a 12.00 – 15.00 hod
- poslední den v měsíci 7.00 – 10.00 hod a 12.00 – 16.00 hod

Ceny obědů:

- 7 - 10 let 20,00 Kč
- 11 - 14 let 22,00 Kč
- 15 let 24,00 Kč
- Zaměstnanci 24,00 Kč
- Cizí strávníci - Zdravotní škola 27,00 Kč
- Cizí strávníci 52,00 Kč

Pracovní doba školní kuchyně: 6.30 - 15.00 hodin

Výdej oběda ve školní jídelně:

  11.15 - 11.45 hodin – pro cizí strávníky
  11.45 - 14.00 hodin – pro děti a zaměstnance školy

Podmínky:

1) Každý strávník je povinen se přihlásit nebo odhlásit 24 hodin předem.
2) Obědy se platí: 
  a) v hotovosti: Strávník si kupuje obědy na celý měsíc, a to vždy poslední dva dny před začátkem nového měsíce. Za odhlášené obědy se peníze převádí do dalšího měsíce. Pouze v prosinci a v červnu se vrací hotovost.
  b) inkasem: Strávník po zřízení inkasa a zaplacení jistiny má obědy přihlášené a nechtěné obědy musí včas odhlásit.
3) Odhlašování obědů:
  Žáci mají nárok první den nemoci odebrat si stravu a obědy následně odhlásit
4) V případě neodebrání nebo včasného neodhlášení stravy se finanční náhrada neposkytuje.
5) Oběd se mimo jídelnu nevydává, výjimkou je pouze první den onemocnění strávníka. (Tento bod se nevztahuje na cizí strávníky, kteří si mohou stravu odnášet v jídlonosiči.)

Povinně zveřejňované informace Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb., ze dne 31. srpna 2006.

 1. Název: Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
 2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina včetně dodatků - v sekci Dokumenty ke stažení

 1. Organizační struktura

4.Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace České mládeže 230/2, 400 01 Ústí nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace České mládeže 230/2, 400 01 Ústí nad Labem

4.3 Úřední hodiny pracovní dny 7:00 - 15:00 hodin

4.4 Telefonní čísla +420 475 209 141, +420 475 209 079

4.5 Adresa internetové stránky www.zsceskemladeze.cz

 4.6 Adresa e-podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: wk6ys33

4.7 Další elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. Případné platby lze poukázat na BÚ: 105 035 680 / 0300 FKSP 882 231 379 / 0800
 2. IČ, DIČ 44 55 33 15, CZ 44 55 33 15
 3. GDPR Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martin Kolář, telefon + 420 777 150 317, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.metropolnet.cz
 4. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů Hlavní dokumenty školy - v sekci Dokumenty ke stažení

8.2 Rozpočet

Aktuální rozpočet najdete zde.

Rozpočty z let minulých jsou k dispozici na vyžádání na ekonomickém oddělení školy.

 1. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doporučená nebo elektronická pošta). Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

 1. Příjem žádostí a další podání Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. Opravné prostředky Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (řediteli školy) zřizovateli školy – Statutární město Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 3. Formuláře Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Žádost o poskytnutí informace - v sekci Dokumenty ke stažení Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti - v sekci Dokumenty ke stažení
 4. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.
 5. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění
 • vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění · zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění · zákon č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, v platném znění
 1. Úhrada za poskytování informací

Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto: a) náklady na pořízení listinných kopií:

 • cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A4 2,00 Kč
 • cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A4 3,00 Kč
 • cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A3 4,00 Kč
 • cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A3 6,00 Kč b) náklady na opatření technických nosičů dat
 • cena za 1 ks CD 15,00 Kč c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
 • Cena za pořízení stejnopisu vysvědčení 100,00 Kč
 • cena za každou započatou hodinu činnosti 120,00 Kč Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na jakém základě byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výši požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
 1. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv ------------------------------

16.2 Výhradní licence ------------------------------

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Výroční zpráva – v sekci Dokumenty ke stažení

Školní družina je součástí FZŠ. Má své vlastní prostory, šatnu a samostatný vchod. K dispozici máme školní hřiště, dětské hřiště, tělocvičnu a aulu ke společným akcím. K vycházkám využíváme parky a hřiště v okolí školy.

Personální zajištění :

1. oddělení - Lenka Vopálenská
2. oddělení - Tereza Erbanová 
3. oddělení - Ingrid Moudrá Machová
4. oddělení - Lucie Eckertová, Petra Ratajová
5. oddělení - Iva Blažková 

Příspěvek ve výši 750,-Kč na pololetí je vybírán v sekretariátu školy nebo lze také platit převodem na účet.
Číslo účtu: 105 035 680/0300
Variabilní symbol: 11111
Částka: 750,-Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu.

Kontakty školní družina : +420 475 209 141, mobil +420 606 794 375

Školní družina je otevřena každý všední den:

 

                Pondělí   6.00 - 8.00    10.40 - 17.00 

                Úterý     6.00 - 8.00     10.40 - 17.00 

                Středa    6.00 - 9.00     11.40 - 17.00 

                Čtvrtek   6.00 - 8.00     10.40 - 17.00 

                Pátek     6.00 - 8.00     10.40 - 17.00 

Strana 1 z 2

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace

Motto: Škola by měla být místem radostné tvůrčí práce, kterou se od sebe děti a dospělí učí, a tak se vzájemně obohacují