FZŠ České Mládeže 230/2 | Hlavní stránka
Ve školním roce povedou vyučující zájmové útvary, které bude možno podle zájmu dětí a vedoucích kroužků průběžně doplňovat. I v letošním školním roce bude účast v kroužku dětmi hrazena. Vybrané prostředky budou použity na mzdy a na režii (materiál, energie). Činnost zájmových kroužků bude zahájena na začátku října 2018 a ukončena k 31. květnu 2019.

Co vyžadovat od závazně přihlášených dětí:

1) písemnou přihlášku potvrzenou rodiči a nejméně pololetní docházku
2) zaplacení platby v hotovosti nejpozději do konce října vedoucímu kroužku, který vybranou hotovost předá ředitelce školy spolu se seznamem přihlášených žáků.
 pravidelnou účast v kroužku
3) kázeň a plnění pokynů vedoucího kroužku
v případě odhlášení žák přijde a osobně oznámí odhlášení z kroužku vedoucímu kroužku a v kanceláři vedení školy