FZŠ České Mládeže 230/2 | Hlavní stránka
 • Žádost o uvolnění z tělesné výchovy: ZDE
 • Žádost o uvolnění žáka na delší dobu: ZDE
 • Žádost o přestup žáka: ZDE
 • Žádost o povolení vzdělávání podle IVP: ZDE
 • Žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání: ZDE

 • Směrnice k výši úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD: ZDE
 • Směrnice o výši úplaty za zájmové vzdělávání: ZDE

 • Organizační struktura: ZDE

 • Vzor odvolání: ZDE

 • Provozní řád základní školy: ZDE
 • Provozní řád školní jídelny: ZDE
 • Provozní řád školní družiny: ZDE
 • Vnitřní řád školní družiny: ZDE
 • Zápisní lístek do školní družiny: ZDE

 • Vzor žádosti o poskytnutí informace: ZDE
 • Vzor výroční zpráva o činnosti: ZDE

 • Výroční zpráva 2015-2016: ZDE

 • Výroční zpráva dle zák. 106_1999: ZDE

 • Zřizovací listina FZŠ: ZDE