FZŠ České Mládeže 230/2 | Hlavní stránka
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy: ZDE
Žádost o uvolnění žáka na delší dobu: ZDE

Žádost o přestup žáka: ZDE
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP: ZDE
Žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání: ZDE

Směrnice k výši úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD: ZDE
Směrnice o výši úplaty za zájmové vzdělávání: ZDE

Organizační struktura: ZDE

Vzor odvolání: ZDE

Provozní řád základní školy: ZDE
Provozní řád školní jídelny: ZDE
Provozní řád školní družiny: ZDE
Vnitřní řád školní družiny: ZDE
Zápisní lístek do školní družiny: ZDE

Vzor žádosti o poskytnutí informace: ZDE
Vzor výroční zpráva o činnosti: ZDE

Výroční zpráva 2015-2016: ZDE

Výroční zpráva 2016-2017: ZDE

Výroční zpráva 2017-2018: ZDE

Výroční zpráva dle zák. 106_1999: ZDE

Zřizovací listina FZŠ: ZDE

Schválený rozpočet školy: ZDE

Informační memorandum: ZDE